Chalet


Informatiounen :

Onse Chalet kann een loune fir Events : Kommiounen, Receptiounen, Gebuertsfeieren, etc.


Fir Weekender a Campen verloune mer Terrain + Sanitaires + Cuisine.

Am Home dierf een net schlofen.


Virum an nieft dem Chalet befënnt sech eng grouss Spillplaz.

Kontakt fir Reservatiounen :

Armand Hilbert

chalet(at)piwitschen.lu